Osoba kontaktowa

   Zakres
Osoby kontaktowe
Zakres kompetencji
Telefon
 
  Kierownictwo dystrybucji
 
 Marcus Schmidt

 
Wszystkie produkty

 
 +49 3574 7804 323
 +49 171 8 860 349
  Dystrybucja  Wolfgang Klemtz  Budynki z prefabrykatów  +49 3574 7804 315
 +49 170 3 384 453 
  Dystrybucja  Romy Engelmann  Wszystkie produkty  +49 3574 7804 451
 +49 151 17 070 292
  Dystrybucja region Polska  Anna Rak  Wszystkie produkty  +48 77 402 17 87
 +48 666 900 733
  Dystrybucja dział sprzedaży
 Thomas Blume  Systemy wychwytywania według 
 przepisów prawa wodnego,
 
Budownictwo
 +49 3574 7804 333
 +49 173 58 59 161
 
  Pracownicy biurowi
 
 Kathrin Linkert
 
  do spraw budynków z 
  prefabrykatów
 
  +49 3574 7804 316
  Pracownicy biurowi  Sieglinde Schöne  kablowe budownictwo  
 podziemne, wagi, torowe
 płyty nośne
 +49 3574 7804 321


Fax
 for all contacts Germany: +49 3574 2820
Fax 
for all contacts Poland: +48 77 402 17 89

letzte Änderung: 25.05.2016