Inteligentne rozwiązania budowlane z betonu

OCHRONA OBIEKTÓW, BARIERY PRZEJAZDOWE

Produkujemy fukcjonalne i estetyczne architektonicznie bariery przejazdowe SYSTEMU JURASCHEK przeznaczone do ochrony istotnych ze względów bezpieczeństwa, obiektów, np. zakładów energetycznych lub budynków użyteczności publicznej.

BUDYNKI Z GOTOWYCH ELEMENTÓW

Budynki z gotowych elementów są własną, podstawową kompetencją BFL.
Nasze budynki z prefabrykatów mogą zostać adaptowane niemal do wszelkich zastosowań, które można sobie wyobrazić.

SYSTEMY WYCHWYTYWANIA ŚCIEKÓW ZGODNE Z WHG

Jesteśmy producentem systemów wychwytujących dla potrzeb infrastruktury transportu drogowego i szynowego, w szczególności dla zabezpieczenia instalacji tankowania, urządzeń przeładunku cystern kolejowych oraz myjni do mycia zewnętrzne-
go należących do DBAG.

PREFABRYKATY DO WAG SAMOCHODOWYCH

Żelbetowe prefabrykaty do wag samochodowych z Lauchhammer to szybki montaż, niskie koszty budowy i wysoka efektywność ekonomiczna

 

PODZIEMNE INSTALACJE KABLOWE

Produkujemy bezspoinowe szyby kablowe – w budownictwie portów lotniczych, w obiektach przemysłowych i innych projektach infrastrukturalnych, przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz znacznych obciążeniach

PREFABRYKATY ŻELBETOWE DLA BUDOWNICTWA TOROWEGO

Najwyższej jakości prefabrykowane płyty przejazdowe GTP  są praktycznie niezniszczalne wyróżniając się zarazem prostotą montażu, nieograniczoną żywotnością i niewątpliwą ekonomicznością.

INSTALACJE WODNE I ŚCIEKOWE

Jako przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w produktach zgodnych z przepisami prawa wodnego firma BFL dysponuje know how i odpowiednimi warunkami produkcji, by wytwarzać prefabrykaty stosowane w różnych instalacjach – od instalacji wody pitnej aż po instalacje z agresywnymi i niszczącymi beton mediami.

ELEMENTY SPECJALNE Z ŻELBETU

BFL wykonuje najwyższej jakości elementy specjalne dla najróżniejszych obszarów zastosowań: budowle specjalne , specjalne wsporniki kątowe, fundamenty z prefabrykatów

 

 


1448528138_0256__7.jpg

„Die fortschreitende Entwicklung neuer Technologien und die internationale Kundenorientierung machen es erforderlich, unsere Mitarbeiter mit internen Qualifizierungsmaßnahmen in diesen Prozess einzubeziehen und dadurch den Fachkräftebedarf langfristig zu sichern. Ziele der Maßnahme sind die nachhaltige Verbesserung der Fachkompetenzen unserer Mitarbeiter sowie die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und die Erhöhung der nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Die Maßnahme wird im Förderzeitraum 2015 bis 2020 durchgeführt und wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.“

1448528138_9787__7.jpg

Przedsiębiorstwo (BFL) należy do General Atomics Europe Gruppe
będąc tym samym częścią działa jącej globalnie grupy General Atomics.

letzte Änderung: 25.05.2020

aaa